KIZIM Şiir ve Yorum Kadirhan TÜRKOĞLU www.siirfm.org
    Kızım Kadirhan Türkoğlu
Şiir Fm